Neden Spor Yaparken Müzik Dinlenmeli?

Birçoğumuz egzersiz sırasında müzik dinleriz: Koşarken, bisiklete binerken, spor salonunda…

İçgüdüsel olarak, fiziksel efor sırasında bir şekilde müzik dinlemenin bize yardımcı olduğunu biliyoruz. Antrenman sırasında yüksek tempolu müzik dinlemek sadece antrenmanınızı daha keyifli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda performansınızı da yükselterek oksijen kullanımını ve dikkati pozitif yönde etkiliyor. Peki nasıl mı?

Müziğin psikolojik, psikofiziksel, psikofizyolojik ve ergojenik etkileri bulunmaktadır. Bu etkilere teker teker bakacak olursak:

· Psikolojik etkiler, müziğin ruh halini, duyguyu ve davranışı nasıl etkilediğini ifade eder. Örneğin motive edici müzik dinleyerek, insanlar daha çok çalışmak için içsel bir güç bulurlar.

· Psikofiziksel etkiler…

uniqgene

sport genetics & nutrigenomics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store