Beslenme ve kas inflamasyonu

DNA’mızda bulunan bazı genler, çeşitli sağlık riskleri üzerinde etkili olabilen ve aynı zamanda spor yaptıktan sonra iyileşme kabiliyetimizi etkileyebilecek daha yüksek inflamasyon seviyeleri ile ilişkilidir. Bu genlerden TNF ve CRP, egzersiz sonrası daha yüksek iyileşme süreleri gerektiren iltihap oluşmasını tetikler. Yapılan çalışmalar sonrasında, bu genlerde belirli dizilime sahip bireylerde spor sonrası oluşabilecek inflamasyon miktarının arttığı ve olası bir sakatlanmada daha uzun iyileşme sürelerine sahip olduklarını göstermiştir. Aynı şekilde, 2006 yılında yapılan başka bir çalışma sporcuları 20 haftalık bir dayanıklılık programına sokarak yoğun egzersiz seanslarının farklı genotipe sahip bireylerde iyileşme sürelerinin farklı olduğunu ve kanlarındaki CRP seviyelerinin arttığını tespit etmişlerdir.

Peki biz bu konuda ne yapabiliriz? Genetik analizlerle aldığınız detaylı bilgilere göre bir antrenman programı oluşturabilir ve doktorumuza danışarak bir beslenme düzeni oluşturabiliriz. Bilimsel çalışmalar sonunda, Omega-3 yağ asitlerinin iltihabı azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Bu yağlar, çoğunlukla yağlı balıklarda (aynı zamanda keten tohumu gibi bazı vejetaryen dostu kaynaklarda) bulunan çoklu doymamış yağ asitleridir. Omega-3'ü vücudumuzda üretemeyiz, bu da onları sağlamak için diyetimize bağlı olduğumuz anlamına gelir. 2014 yılında yayınlanan bir meta-analiz sonucunda, balık yağlarının TNF seviyeleri üzerinde düşürücü bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, 2006 yılında yapılan sistematik bir derleme, balık yağı tüketiminin artmasının kalp ve inme kaynaklı ölüm riskini azalttığını bulmuştur. Bu gibi önerileri diyet programımıza uygulayarak, hem sportif performansımızı arttırabilir, hem de günlük yaşantımızdaki yorgunluğu azaltarak daha sağlıklı bir hayat sürdürebiliriz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store