Bisikletçi Genleri Hakkında Neler Biliyoruz?

Bisiklet Sürmek — Uniqgene

Bisiklet sürüşünüzdeki performansınız beslenme, dinlenme, fenotip ve genotipinize bağlı olarak değişecektir. Örneğin doğru beslenme ile sürüş öncesi, sürüş sırası ve sonrasında alacağınız besinlerle vücudunuz için gerekli enerjiyi doğru bir biçimde karşılamanız kaslarınızın gelişimi için faydalı olacaktır. Sürüş öncesi protein alımı sürüş sırasında gereken enerjiyi sizin için depolayacaktır. Uzun sürüşlerde ise sürüş sırasında tüketeceğiniz karbonhidratlar hızlı parçalanacağı için size hızlı yakıtlar olarak geri dönecektir. Sürüş sonrasında da boşalan glikojen depolarınızı doldurmak için karbonhidrat ve protein ağırlıklı bir öğün hem kaslarınızı yenileyecek hem de enerjinizi yükseltecektir.

Peki bisiklet sürüşleriniz için yalnızca doğru beslenme mi önemli? Elbette hayır, bizlere anne babamızdan aktarılan genlerimiz de sürüşümüzü oldukça etkiliyor. Başarılı bisikletçilerde yapılan genetik araştırmaların sonucunda çoğunun başarısının arkasında “sporcu genleri” nin olduğu ortaya çıkmıştır. Vücudumuzda fiziksel performansa etkisi en çok araştırılan ACTN3 ve ACE genlerinin anlatımına göre hangi spora ve egzersizlere daha iyi yanıt verdiğiniz belirlenebilir. Örneğin yapılan genetik test sonucunda ACE genin D alleline sahip bireylerde kalp atış hızınızın maksimum olma eğiliminde olacağı ve bu sayede vücudunuzun daha fazla oksijen taşıma kapasitesine sahip olacağı; bu sayede de dayanıklılık sporlarına daha yatkın olabileceğiniz anlamına geliyor. Bir diğer önemli gen olan ACTN3 R alleli ise ise kasların hızlı kasılmasını sağlayarak daha yüksek hız ve güç üretir. Yapılan araştırmalarla sprintçilerin çoğunda bu genin olduğu belirlenmiştir. Genin diğer bir adı da buradan gelmektedir: “sprint geni”.

Kısaca, beslenmemize ve antrenmanlarımıza özen gösterirken vücudumuzun da sesine kulak vermeli genlerimiz ne diyor dinlemeliyiz çünkü sonbaharın renkleriyle bisiklet sürmenin tadı en güzel o şekilde çıkar!

--

--

Sports genetics | Discover Your Potential 👉 https://uniqgene.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Uniqgene

Uniqgene

Sports genetics | Discover Your Potential 👉 https://uniqgene.com/