Hokey oyuncuları ve genetik test

Kendisi de eski bir NHL oyuncusu olan Gary Roberts, şimdilerde NHL yıldızlarına kişisel koçluk yapmaktadır. Geçtiğimiz yaz antrenmana gelen oyuncularına bir sürprizi vardı: “genetik testler”. Aralarında Steven Stamkos, Connor McDavid ve James Neal gibi yıldız oyuncuların da bulunduğu grubun hepsi DNA’larını test ettirdi. Roberts, bu testin üst düzey oyuncuların yaptıkları antrenmanların amacını gösterdiğini iddia ediyor.

Roberts’e göre bu testlerin avantajlı olduğu noktalardan biri de sakatlığa olan duyarlılık konusunda bilgilendirmesi ve böylece fizyoterapistlere iyileşme ve antrenman sürecinde rehber olması. Örneğin, eğer bir oyuncu kalça, diz ve bilek sakatlıklarına eğilimli ise Roberts, squat egzersizini, tek-bacak egzersizleri ile değiştirecektir, bu şekilde eklemlere binen yükü azaltacaktır. “Bu oyunculara göstermek istediğimiz şey ise bak bunlara karşı eğilimin var ancak biz ondan bu şekilde uzak durmaya çalışacağız.” diyor Roberts ve ekliyor “Her sakatlıktan kaçamazlar, bunu kimse yapamaz ama bazılarından uzak durabilirler.”

Roberts’ın uyguladığı ve yaygın olan testler basit bir tükürük örneğinden yapılmasına karşın bir atlet hakkında birçok bilgi vermektedir. Bedensel olarak maksimum oksijen potansiyeli, sakatlık riski ve iyileşme hızı; beslenme konusunda ise karbonhidratlara, doymuş yağlara veya laktoz intoleransına karşı duyarlılıkları gösterebilmektedir.

Henüz tüm NHL takımları genetik testlerden yararlanmasa da oyuncular bireysel antrenmanları için bu testlere başvurmaktadır.

sport genetics & nutrigenomics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store