SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN SPORUN GÜCÜ
Spor evrenseldir ve spor yapmak dünyadaki birçok insan için favori bir aktivite ve stres rahatlamasıdır. Spor yapmak bize zevk verir ve aynı zamanda fikrimizi tazeler. Ancak, spor yapmak aslında sahada koşmaktan, zıplamaktan veya topa vurmaktan daha fazlasıdır. Sporda geçirdiğiniz her dakika, vücudumuzun daha sorunsuz ve daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Spor, vücudumuzdaki her kasın aktivitesini ve koordinasyonunu içerir. Bu, sadece vücudu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda tam vücut koordinasyonu sağlamak için kaslar arasındaki nöromüsküler bağlantıları birbirine bağlar ve koordine eder.

Image for post
Image for post

Public Library of Science dergisine göre, spor yapmanın sağlığa faydaları, yağsız vücut kütlesindeki artışı, bazal metabolizma oranındaki artışı ve sağlıklı vücut kompozisyonuna yardımcı olarak kemik yoğunluğundaki artışı içerir.
Buna ek olarak, spor yapmak; kalbin etkin çalışması, düşük diyabet oranı, daha iyi kan şekeri kontrolü, düşük kolesterol seviyeleri, iyileştirilmiş kan dolaşımı, düşük hipertansiyon oranı ve düşük stres seviyeleri gibi birçok sağlık faktörünü etkiler ve daha zinde bir yaşam için temel oluşturmuş olur. Fiziksel faydaların yanısıra spor yaptıktan sonra oluşan pozitif enerji, bize disiplin getirir ve öz saygının oluşturulmasında da yardımcı olur. Siz de günlük hayatınıza sizin için doğru olan sporu dahil ederek hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

Written by

sport genetics & nutrigenomics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store